عرضه کننده صف تاصد لوازم مکانیکال شامل

موتور انواع برندها

فلکه هرزگرد

سیم بکسل

گاورنر

کرپی در سایزهای مختلف

لاستک تخت

قلاب سر بکسل برندهای مختلف

پاراشوت طرفیت وکلیه برندها

وزنه تعادل گالوانیزه وچدنی در ابعاد مختلف