تولید انواع کابین درطرح های مختلف

کابین MDFاستیل در طرح های متنوع

کابین استیل در طرح های متنوع

کابین پانوراما نمای شیشه ای

کارستینگ جهت آسانسور های هیدرولیک وسیستم های لیفتراکی